Bepaal ik zelf of, wat en wanneer ik eet of drink in een verpleeghuis?

Meestal zorgt de instelling voor gezond en volwaardig eten. Bewoners eten meestal samen, maar dat is niet verplicht. Als de dementie ver gevorderd is, wilt u misschien niet meer eten of drinken. Meestal wordt dan niet gekozen voor gedwongen voeding.

Dieet

Volgt u een bepaald dieet, bijvoorbeeld vegetarisch of calorie-arm, of mag u bepaalde dingen niet eten om medische of religieuze redenen? Dan houdt de keuken daar rekening mee.

Met andere wensen, biologisch eten, hoeft de instelling geen rekening te houden. U mag het natuurlijk wel eten, maar dan moet u er zelf voor zorgen. Speciale wensen over het eten kunt u het beste met de verzorging bespreken.

Etenstijden

Waarschijnlijk staat in de huisregels van de instelling hoe laat u kunt ontbijten, lunchen en avondeten. Wilt u op andere tijden eten? Dan kunt u dat het beste bespreken met de verzorging. Samen kunt u dan kijken of dat kan. Misschien is het voor u juist belangrijk dat u samen met de andere bewoners eet.

Wilt u niet meer eten of drinken?

Als u niet wilt eten of drinken, zullen de zorgverleners proberen te achterhalen waarom u voedsel en vocht weigert.

Meestal wordt geen gedwongen voeding gegeven

In uitzonderlijke situaties kiest de behandelaar voor gedwongen voeding en vocht. Bijvoorbeeld als u, naast de dementie, kortdurend ziek bent en weer zou kunnen herstellen.

Als de dementie al heel ernstig is wordt meestal niet meer gekozen voor gedwongen vocht of voedsel.