Keuzevrijheid in het verpleeghuis

Iedereen heeft een unieke persoonlijkheid met eigen wensen en behoeften. Respect voor die persoonlijkheid en behoeften is een belangrijk uitgangspunt bij zorg voor en ondersteuning van cliënten. Dat geldt niet alleen voor mensen met een beginnende dementie, maar zeker ook bij een matige en ernstige dementie.

Aansluiten bij de persoonlijke behoeften

Om goede zorg te geven moet u de persoonlijkheid van iedere cliënt respecteren, met zijn sterke en zwakke kanten, mogelijkheden en beperkingen, gevoeligheden, overgevoeligheden en voorkeuren.

De dementie kan de persoonlijkheid van cliënten veranderen. Als zorgverlener moet u steeds blijven nagaan welke wensen en behoeften uw cliënt heeft.

Ondersteuning van zelfredzaamheid

Bij moderne zorgverlening gaat het steeds meer om het ondersteunen van de cliënt om (waar mogelijk) zelfredzaam te blijven, en niet om het overnemen van taken. Adviezen hierover bij zorg aan huis vindt u in de Handreiking zelfredzaamheid voor wijkverpleegkundigen van Vilans.

Ook mensen die zijn opgenomen in een zorginstelling moeten goede zorg krijgen, die aansluit bij hun persoonlijke behoeften. De Wet kwaliteit, klachten en geschillen vereist immers zorg die cliëntgericht is, die dus zo veel mogelijk is afgestemd op de wensen en behoeften van een cliënt.

Betrek directbetrokkenen

Naarmate de dementie voortschrijdt kan het moeilijker worden om de behoeften en voorkeuren van een cliënt te achterhalen. Familie en andere directbetrokkenen kunnen u dan vaak goede informatie geven over de persoonlijkheid van uw cliënt. Zij kennen de cliënt immers goed.

U kunt met de familie bespreken hoe uw cliënt het beste tot zijn recht komt. De familie merkt vaak ook als eerste dat het niet goed gaat met hun familielid en zal dat graag met u bespreken.