Keuzevrijheid van uw dementerende naaste respecteren

Iedereen heeft een unieke persoonlijkheid met eigen behoeften en voorkeuren. Respect daarvoor is belangrijk bij de zorg en ondersteuning voor uw familielid. Dat geldt niet alleen voor mensen met een beginnende dementie, maar zeker ook bij een matige en ernstige dementie.

Persoonlijkheid

Goede zorg heeft als uitgangspunt dat iedereen een unieke persoonlijkheid heeft, met eigen sterke en zwakke kanten, mogelijkheden en beperkingen, gevoeligheden, overgevoeligheden en voorkeuren.

Dementie kan de persoonlijkheid van uw familielid veranderen. Het kan moeilijk zijn om dat te accepteren. Belangrijk is dat u zich blijft realiseren dat persoonlijkheidsveranderingen een gevolg zijn van de ziekte. Uw familielid kan daar niets aan doen.

Uw naaste in een verpleeghuis

Vaak is een opname in een verpleeghuis uiteindelijk onvermijdelijk. De zorginstelling moet zo veel mogelijk rekening houden met de wensen en behoeften van uw familielid. Dat gaat bijvoorbeeld om contact met vrienden en familie, hobby's en hulpmiddelen om zo zelfstandig mogelijk te leven.

Uw rol

Als directbetrokkene kunt u uw familielid helpen om zijn voorkeuren duidelijk te maken, als hij dat zelf niet goed meer kan.

Vertel de zorgverleners hoe uw familielid wil leven en wat belangrijke waarden voor hem zijn. Bespreek met de professionals hoe uw familielid het beste tot zijn recht komt en waarschuw als u signalen krijgt dat het niet goed met hem gaat.