Zelf keuzes blijven maken als u dementie heeft

Ieder mens heeft zijn eigen wensen en behoeften. Dat blijft zo als u te maken krijgt met dementie. Keuzevrijheid wil zeggen dat u zelf bepaalt hoe u uw leven leidt.

Ook als u hulp nodig hebt

Naarmate de dementie verergert, zult u meer ondersteuning nodig hebben. Maar uw eigen wensen en behoeften moeten altijd het uitgangspunt blijven, ook als u zorg nodig hebt.

Uw familie kan hierin een belangrijke rol spelen, omdat zij u goed kennen en weten wat uw voorkeuren zijn. Door de dementie kunnen uw wensen en bijvoorbeeld uw smaak wel veranderen; mensen in uw omgeving zullen hier alert op moeten zijn. 

Keuzevrijheid in een verpleeghuis

Tegen de tijd dat een opname in een verpleeghuis nodig is, kunt u waarschijnlijk zelf niet goed meer aangeven wat u wel en niet wilt. Toch moet de zorginstelling goed rekening houden met uw wensen en behoeften.

De zorg moet passen bij uw situatie en persoonlijkheid. Dat kan bijvoorbeeld gaan om wat u wilt eten en wat voor dagbesteding bij u past. Maar het is ook belangrijk dat zorgverleners steeds manieren blijven zoeken om u zo veel mogelijk zeggenschap te geven over uw eigen leven.