Hoeveel bewegingsvrijheid heeft mijn dementerende naaste in het verpleeghuis?

Uw familielid mag binnen en buiten de instelling rondlopen, als hij daartoe in staat is. Hij mag ook van het terrein af, tenzij hij gedwongen is opgenomen.

Onder begeleiding naar buiten

De behandelaar kan bepalen dat er altijd iemand mee moet als uw familielid naar buiten wil. U kunt met de behandelaar bespreken of u met uw familielid naar buiten kunt gaan.

Soms mag iemand wel alleen naar buiten, maar met een briefje met zijn naam en adres in de jaszak of een SOS-armband of -ketting met zijn gegevens.

Op de afdeling blijven

Als de behandelaar het niet verantwoord vindt dat uw familielid de afdeling af gaat, dan kan hij de bewegingsvrijheid beperken. Uw naaste moet dan op de afdeling blijven.

De behandelaar mag dit alleen doen als het echt niet anders kan. Soms is er een omheinde tuin bij een gesloten afdeling, zodat uw naaste wel in de buitenlucht kan komen.

Een gedwongen opname betekent overigens niet automatisch dat uw familielid altijd binnen moet blijven. Veel gedwongen opgenomen cliënten kunnen met begeleiding naar buiten.

Mijn familielid wil weg uit de instelling

Bij een vrijwillige opname

Uw familielid mag weg gaan als hij dat wil. Vindt de behandelaar het gevaarlijk als uw familielid uit de instelling vertrekt? Dan kan hij een inbewaringstelling (ibs) aanvragen.

  • Met een ibs kan uw familielid gedwongen worden om in de instelling te blijven.
  • Na het indienen van de aanvraag mogen de hulpverleners uw familielid direct tegenhouden, ook als de ibs nog niet is toegekend.
  • Na toekenning van de ibs is er sprake van een gedwongen opname in de instelling.

Bij een opname via artikel 60

Als uw naaste is opgenomen via een artikel 60-procedure, kunnen zorgverleners hem niet zomaar tegen houden als hij uit de instelling weg wil. Ook dan moet de behandelaar eerst een inbewaringstelling (ibs) aanvragen.

Bij een gedwongen opname

Uw familielid mag niet zelf uit de instelling weg gaan. Hij heeft daarvoor toestemming nodig van de behandelaar. De hulpverleners mogen  uw familielid tegenhouden als hij op eigen initiatief wil vertrekken. 

Als uw familielid toch zonder toestemming vertrekt, moet zijn behandelaar dat direct melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en bij de officier van justitie.

  • De officier kan besluiten om de politie in te schakelen, afhankelijk van het gevaar van de situatie (voor uw familielid zelf of voor anderen).
  • De politie gaat op zoek naar uw familielid. Ook informeren ze meestal familieleden, de wettelijke vertegenwoordiger en de zorgverleners.
  • Het is taak van de politie om uw familielid zo snel mogelijk terug te brengen naar de instelling.