Hoeveel bewegingsvrijheid heb ik als ik in een verpleeghuis woon?

U mag binnen en buiten de instelling rondlopen, als u daartoe in staat bent. U mag ook van het terrein af, tenzij u gedwongen bent opgenomen.

Onder begeleiding naar buiten

De behandelaar kan bepalen dat er altijd iemand mee moet als u naar buiten wilt. Misschien kan iemand uit uw familie dan regelmatig met u naar buiten gaan.

Misschien mag u wel alleen naar buiten als u een briefje met uw naam en adres in de jaszak of een SOS-armband of -ketting met uw gegevens.

Op de afdeling blijven

Als de behandelaar het niet verantwoord vindt dat u de afdeling af gaat, dan kan hij uw de bewegingsvrijheid beperken. U moet dan op de afdeling blijven.

De behandelaar mag dit alleen doen als het echt niet anders kan. Soms is er een omheinde tuin bij een gesloten afdeling, zodat u wel in de buitenlucht kunt komen.

Een gedwongen opname betekent overigens niet automatisch dat u altijd binnen moet blijven. Veel gedwongen opgenomen cliënten kunnen met begeleiding naar buiten.

Wilt u weg uit de instelling?

Bij een vrijwillige opname

U mag weg gaan als u dat wilt. Vindt de behandelaar het gevaarlijk als u vertrekt? Dan kan hij een inbewaringstelling (ibs) aanvragen.

  • Met een ibs kunt u gedwongen worden om in de instelling te blijven.
  • Na het indienen van de aanvraag mogen de hulpverleners u direct tegenhouden, ook als de ibs nog niet is toegekend.
  • Na toekenning van de ibs is er sprake van een gedwongen opname in de instelling.

Bij een opname via artikel 60

Als u bent opgenomen via een artikel 60-procedure, kunnen zorgverleners u niet zomaar tegen houden als u uit de instelling weg wil. Ook dan moet de behandelaar eerst een inbewaringstelling (ibs) aanvragen.

Bij een gedwongen opname

U mag niet zelf uit de instelling weg gaan. U heeft daarvoor toestemming nodig van de behandelaar. De hulpverleners mogen  u tegenhouden als u op eigen initiatief wilt vertrekken. 

Als u toch zonder toestemming vertrekt, moet uw behandelaar dat direct melden bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en bij de officier van justitie.

  • De officier kan besluiten om de politie in te schakelen, afhankelijk van het gevaar van de situatie (voor uzelf of voor anderen).
  • De politie gaat naar u op zoek. Ook informeren ze meestal familieleden, de wettelijke vertegenwoordiger en de zorgverleners.
  • Het is taak van de politie om u zo snel mogelijk terug te brengen naar de instelling.