Moet ik op vaste tijden naar bed in een verpleeghuis?

U bepaalt in principe zelf hoe laat u naar bed gaat en opstaat. In de huisregels staan vaak wel hoe laat het stil moet zijn op de afdeling. U moet hier rekening mee houden als u later op blijft.

Hulp bij het opstaan en naar bed gaan

Heeft u hulp nodig bij het opstaan en naar bed gaan? Bij het maken van het zorgplan wordt met met u overlegd hoe laat u wilt opstaan en naar bed wilt gaan, zodat de verzorgenden daar zo goed mogelijk rekening mee kunnen houden.

Wanneer u dit zelf niet meer kunt bepalen, wordt met de vertegenwoordiger overlegd.

Kunt u moeilijk slapen?

Slaapproblemen kunnen het gevolg zijn van de ziekte. Door uw ziekte kan bijvoorbeeld het dag-nacht-ritme omgedraaid zijn. U wilt dan 's ochtends misschien uw bed niet uit, omdat u nog slaap heeft.

De zorgverleners kunnen u niet dwingen, maar mogen wel aandringen dat u toch in de ochtend uit bed komt. Afspraken hierover moeten in het zorgplan staan. Dit is van tevoren overlegd met u of uw vertegenwoordiger.

Soms kan de behandelaar nachtrust verplichten

In bepaalde situaties kan de specialist ouderengeneeskunde bepalen wat geschikte rusttijden voor u zijn. Als u zich daar tegen verzet, kan de specialist in uitzonderlijke situaties een dwangbehandeling inzetten. U wordt dan gedwongen om op de afgesproken tijd naar bed te gaan.