Kan mijn familielid met dementie in een verpleeghuis gaan wonen?

Als dementie ver gevorderd is, kan een opname in een verpleeghuis nodig zijn. Uw familielid krijgt dan dag en nacht zorg, meestal in een verpleeghuis met een speciale afdeling voor mensen met dementie.

Vrijwillige opname

Bij een vrijwillige opname kiest uw familielid er zelf voor om in een verpleeghuis te gaan wonen.

Bij een vrijwillige opname krijgt uw familielid geen vrijheidsbeperkingen opgelegd. Hij kan dus bijvoorbeeld alleen naar buiten gaan.

Als uw familielid zelf niet meer kan beslissen

In de praktijk komt een vrijwillige opname niet zo veel voor bij mensen met dementie. Zij blijven vaak thuis wonen tot de dementie zo ver gevorderd is dat zij niet meer goed overzien wat hun situatie is.

Vindt u een opname noodzakelijk en denkt u dat uw familielid daar zelf niet over kan beslissen? Dan kunt u bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) een indicatie aanvragen voor zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) met een Bopz-toets.

Wat is een Bopz-toets?

Bij een Bopz-toets komt een medewerker van het CIZ bij uw familielid op huisbezoek. Stelt de medewerker vast dat uw familielid aan de voorwaarden voor de Wlz voldoet? Dan is een opname mogelijk.

De medewerker toetst ook wat uw familielid zelf wil. Er zijn drie mogelijkheden: 

  • Uw familielid wil in een verpleeghuis gaan wonen. Het CIZ geeft dan een indicatie voor de Wlz.
  • Uw familielid kiest niet voor een opname, maar verzet zich er ook niet tegen. Het CIZ geeft dan een indicatie voor een opname zonder instemming, zonder verzet.
  • Uw familielid laat merken dat hij níet in een instelling wil wonen. Hij verzet zich door 'nee' te zeggen of op een andere manier te laten merken dat hij niet wil.
    Het CIZ kan dan geen indicatie geven. U kunt zo nodig een procedure voor een gedwongen opname aanvragen.