Opname in een verpleeghuis

Als dementie ver gevorderd is, kan een opname in een verpleeghuis nodig zijn. U krijgt dan dag en nacht zorg in een zorginstelling, meestal een verpleeghuis met een speciale afdeling voor mensen met dementie.

Zelf kiezen voor een opname

U kunt er zelf voor kiezen om in een zorginstelling te gaan wonen. Dan is de opname vrijwillig. De zorginstelling mag dan geen vrijheidsbeperkingen aan u opleggen. U kunt bijvoorbeeld gewoon naar buiten gaan als u dat wilt.

Als u zelf niet meer kunt beslissen over een opname

Naarmate de dementie vordert, zult u meer moeite krijgen om uw eigen situatie te overzien. Er kan een moment komen dat uw familie, mantelzorgers of professionele zorgverleners vinden dat u het beste in verpleeghuis kunt gaan wonen.

Een medewerker van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) komt dan met u praten. 

  • Stelt de medewerker vast dat u niet zelf kiest voor een opname, maar zich er ook niet tegen verzet? Dan is een opname mogelijk via artikel 60 van de Wet Bopz.
  • Stelt de medewerker vast dat u níet in een instelling wilt wonen? Dan kan het CIZ geen indicatie voor uw opname geven. Uw huisarts of familie kan de procedure voor een gedwongen opname in gang zetten.