Heeft mijn verpleeghuis huisregels?

Verpleeghuizen waar gedwongen opnames mogelijk zijn, moeten huisregels hebben. Huisregels worden gemaakt om zo prettig mogelijk met elkaar te wonen.

Voor wie gelden de huisregels?

Huisregels gelden voor iedereen die in het verpleeghuis woont. Als bewoner moet u zich dus houden aan de huisregels. Ook uw bezoekers kunnen te maken krijgen met de huisregels, bijvoorbeeld met afspraken over bezoektijden. 

Wat mag er in de huisregels staan?

Huisregels mogen alleen algemene zaken regelen waardoor de bewoners prettig met elkaar kunnen samenleven.

In huisregels kunnen bijvoorbeeld afspraken staan over:

  • tijden waarop het rustig moet zijn op de afdeling;
  • afspraken over etenstijden;
  • afspraken over alcoholgebruik;
  • tijden waarop of plaatsen waar u kunt bellen.

Wat mag niet in de huisregels staan?

In de huisregels mogen geen afspraken staan die te maken hebben met uw ziekte of beperking. Afspraken daarover staan in uw zorgplan staan.

De huisregels mogen u ook niet verbieden om:

  • post te krijgen en te verzenden;
  • telefoongesprekken te voeren;
  • bezoek te ontvangen;
  • in en rond de instelling rond te lopen.

De instelling kan wel in de huisregels zetten dat u laat op de avond geen bezoek meer mag ontvangen, omdat andere bewoners daar last van kunnen hebben. De huisregels mogen u echter niet helemaal verbieden om bezoek te krijgen. 

Waar staan de huisregels? 

Bij de opname hoort u de huisregels te krijgen. De zorgverleners moeten u ook een begrijpelijke uitleg geven.

Mag ik meebeslissen over de huisregels?

De directie van de instelling maakt de huisregels. Meestal gebeurt dat samen met de cliëntenraad.

U kunt de cliëntenraad vragen of zij uw opmerkingen over de huisregels willen bespreken met de directie.

Wat gebeurt er als u zich niet aan de huisregels houdt?

Houdt u zich niet aan de huisregels? En hebben andere bewoners daar last van? Dan kan de instelling maatregelen nemen zodat u zich wel aan de huisregels gaat houden. Dit mogen geen strafmaatregelen zijn.

Afwijken van de huisregels

Het is niet zo dat iedereen zich altijd aan de huisregels moet houden. In overleg kan hier best van worden afgeweken, als andere bewoners daar geen last van hebben.

Als u bijvoorbeeld niet samen met anderen wilt eten, kan dit vaak wel geregeld worden.

Klacht over de huisregels

Bent u het echt niet eens is met een huisregel? Overleg dan met de zorgverleners. Als u het niet eens wordt samen, kunt u een klacht indienen. Een familielid of de cliëntvertrouwenspersoon kan u daarbij helpen.