Hulp en zorg als u naaste dementie heeft

Zorgt u veel voor uw naaste? Dan bent u mantelzorger. U kunt zelf ook ondersteuning krijgen als dat nodig is.

Mantelzorgondersteuning

Op Mezzo.nl vindt u veel informatie over mantelzorgondersteuning.

De website Dementie online ondersteunt mantelzorgers die iemand met dementie verzorgen. De site biedt informatie, advies, een internetcursus en praktische hulp.

Telefonische coaching

U kunt steun krijgen bij Dementelcoach. In tien telefonische gesprekken staat Dementelcoach u bij in de zorg voor uw partner of familielid met dementie.

Vraag bij uw zorgverzekeraar na of de kosten vergoed worden.

Ontmoetingsplaats: Alzheimer Café

Een Alzheimer Café is een ontmoetingsplaats voor mensen die te maken hebben met dementie. Patiënten, mantelzorgers en andere belangstellenden zijn welkom. Het gaat bijvoorbeeld over de mogelijkheden voor hulp of praktische oplossingen.

U vindt een Alzheimer Café in uw regio via de website van Alzheimer Nederland.

Welke zorg is mogelijk?

Door de dementie kan uw naaste extra hulp nodig hebben.

 • Meestal is zorg aan huis mogelijk, ook als de dementie verergert.
 • Vaak wordt dit gecombineerd met tijdelijke opvang (af en toe een paar dagen logeren in een instelling).
 • Als zorg thuis geen optie meer is, komt een opname in een instelling voor 24-uurs zorg in beeld.

Hulp thuis

Vaak wordt zorg en ondersteuning thuis gegeven, in de eigen woning. Dat kan ook als u uw naaste alleen woont. Voorbeelden van zorg aan huis zijn:

 • Hulp bij wassen en aankleden.
 • Hulp bij medicatie.
 • Maaltijdverstrekking.
 • Verpleging, zoals injecties of wondverzorging.
 • Hulp in de huishouding.
 • Hulp bij het omgaan met geld en de bankrekening.
 • Begeleiding bij de dagelijkse dingen, zoals boodschappen doen.
 • Vervoer naar een dagopvang of een dagbehandeling.
 • Hulp om een vrijwilliger te vinden die gezelschap houdt.

Vrijheidsbeperkende maatregelen

Bij thuiswonenden ouderen met dementie worden soms maatregelen toegepast zoals de deur op slot en het gebruik van bedhekken of veiligheidsbanden. Dit is alleen toegestaan als uw naaste het zelf wil en als de maatregel direct opgeheven wordt als uw naaste daarom vraagt. Anders is er sprake van dwang, en dat is niet toegestaan in de thuissituatie.

Zie voor meer informatie: Dwangmaatregelen thuis.

Zorg aanvragen

De vertegenwoordiger kan hulp aanvragen bij:

 • het Wmo-loket van de gemeente (begeleiding in het dagelijks leven, dagbesteding);
 • de thuiszorg (wijkverpleging, zoals hulp bij de persoonlijke verzorging);
 • het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bij vergevorderde dementie (als 24 uurszorg of permanent toezicht nodig is).

Verschillende hulpverleners kunnen u op weg helpen, zoals uw huisarts, de praktijkondersteuner van de huisarts, de ouderenadviseur in uw gemeente of de afdeling ouderen van de Geestelijke Gezondheidszorg (als uw naaste daar zorg krijgt).

Verder geeft de website Regelhulp een overzicht van de mogelijkheden voor ondersteuning en van instanties waar u die hulp kunt aanvragen.

Meer informatie

Verdere informatie over de zorg voor mensen met dementie vindt u in de Zorgstandaard Dementie van Vilans en Alzheimer Nederland.