Stemming verbeteren bij mensen met dementie

Aandacht, zinvolle activiteiten en zintuiglijkek ervaringen kunnen helpen om de stemming te verbeteren van mensen met dementie. Dat vermindert gedrag dat de omgeving als problematisch ervaart en daarmee ook het risico op dwangmaatregelen.

Het is belangrijk om te weten wat bij de persoon past. De cliënt, familie en zorgverleners kunnen samen bespreken wat goede bezigheden zijn.

Naarmate de dementie voortschrijdt kan de cliënt minder goed aangeven wat zijn eigen wensen zijn en neemt problematisch gedrag vaak toe. Non-verbale communicatie en contact maken worden dan steeds belangrijker. Ook afleiding blijft dan vaak zinvol.

Welke activiteiten zijn geschikt?

Van een aantal activiteiten is goed onderzocht welk effect ze hebben.

U kunt het beste zelf uitproberen wat werkt en daarbij goed kijken naar de (non-verbale) communicatie van de dementerende. Iets wat de ene dag veel rust brengt, kan de volgende dag geen effect hebben of zelfs tot spanning leiden. Het is daarom belangrijk om altijd goed te blijven observeren en zo nodig iets anders te proberen.

Denk bijvoorbeeld aan:

  • Muziek (houd rekening met de muzieksmaak van de cliënt). Dit is vaak zinvol bij opgewonden en/of geïrriteerd gedrag, depressie en slapeloosheid.
  • Beweging / lichamelijke oefeningen. Dit is vaak zinvol bij opgewonden en/of geïrriteerd gedrag, bewegingsdrang en somberheid.
  • Contact met kleine kinderen. Dit is vaak zinvol bij apathie (nergens meer zin in hebben, lusteloosheid).
  • Snoezelen / contact. Dit is vaak zinvol bij apathie en somberheid.
  • Ophalen van positieve herinneringen, foto's bekijken. Dit is vaak zinvol bij somberheid.
  • Een huiselijke sfeer creëren (bij opname in een zorginstelling). Dit is vaak zinvol bij opgewonden of geïrriteerd gedrag, angst en somberheid.