Ik heb dementie. Kan ik zelf over mijn zorg beslissen?

Zolang u de gevolgen van uw beslissingen goed kunt overzien, beslist u zelf over uw zorg en ondersteuning. U kunt hierbij hulp krijgen van uw huisarts, specialist ouderengeneeskunde of van een casemanager dementie.

Begrijpelijke informatie over zorg

Om te beslissen over zorg heeft u begrijpelijke informatie nodig. Bijvoorbeeld over uw ziekte, behandelingen en bijbehorende zorg (zoals verpleging en verzorging).

'Begrijpelijk' wil zeggen dat de informatie is afgestemd op wat u kunt begrijpen. Dat geldt ook als de dementie verder is gevorderd.

Zorgverleners zijn verantwoordelijk voor een goede uitleg over de zorg.

Wilt u andere zorg dan uw familie of zorgverlener nodig vindt?

Misschien vindt uw familie of de zorgverlener bepaalde zorg wél noodzakelijk, en u niet. Of andersom. Probeer duidelijk uit te leggen wat uw wensen zijn. U mag verwachten dat uw familie en uw zorgverleners uw wensen serieus nemen.

Zorg weigeren

U hoeft geen hulp te accepteren als u dat niet wilt. Alleen als u een gevaar vormt voor uzelf of voor iemand anders, kan men u dwingen om hulp te accepteren.

Kunt u niet meer zelf beslissen over uw zorg?

Als u de gevolgen van bepaalde beslissingen niet goed meer kunt overziet, kunt u wilsonbekwaam worden verklaard voor die beslissingen. U krijgt dan een vertegenwoordiger.

Ook bij ernstige dementie

Mensen met ernstige dementie kunnen hun mening vaak niet goed meer geven. Het is daarom belangrijk om al in een vroeg stadium met uw familie en zorgverleners te bespreken wat u wilt als de dementie verergert. Zorgverleners en familieleden kunnen dan rekening blijven houden met uw wensen en rechten.

Ook bij ernstige dementie moeten zorgverleners de zorg waar mogelijk afstemmen op uw wensen, bijvoorbeeld via non-verbale communicatie.