Dwang in de zorg - ministerie van VWS

 Rijksoverheid logo
 
 

Wetsvoorstel forensische zorg

De forensische zorg is een combinatie van beveiliging en behandeling of verpleging. De bekendste vorm van forensische zorg is de tbs (terbeschikkingstelling), waarbij de patiënt in een gesloten instelling behandeld wordt.

Straf en zorg

Op dit moment kunnen mensen met een psychische stoornis of verstandelijke beperking terechtkomen in de gevangenis of een andere justitiële instelling, terwijl ze daar eigenlijk niet thuishoren. In de gevangenis zijn slechts beperkte mogelijkheden om deze personen te behandelen. Na afloop van de gevangenisstraf lukt het vaak niet om de behandeling door te zetten in een zorginstelling, waardoor de persoon te snel weer op zichzelf is aangewezen, met het gevaar dat hij weer de fout in gaat. 

Vormen van forensische zorg

De forensische zorg kent verschillende strafrechtelijke titels, zoals: 

  • tbs met proefverlof
  • een voorwaardelijke veroordeling
  • een sepot met voorwaarden
  • plaatsing in een inrichting voor veelplegers
  • overbrenging vanuit het gevangeniswezen voor hulpverlening of naar een psychiatrisch ziekenhuis. 

Vernieuwing forensische zorg

Het ministerie van Justitie werkt aan nieuwe wetgeving rond de forensische zorg. De wet moet ervoor zorgen dat patiënten op de juiste plek terecht komen en de juiste zorg krijgen. Daarnaast wordt de aansluiting tussen het strafsysteem (bijvoorbeeld gevangenisstraf) en de GGZ-zorg verbeterd. Zie hiervoor het wetsvoorstel Forensische zorg (met wijzigingen vanuit de 4e nota van wijziging Wvggz).  

Relatie met onvrijwillige zorg

Parallel aan het wetsvoorstel forensische zorg wordt gewerkt aan de wet Verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang, die de huidige Wet bopz vervangen. Samen met de voorgestelde regeling voor de forensische zorg wordt de weg vrijgemaakt voor goede zorgverlening in de forensische psychiatrie.   

Veranderingen

Het wordt bijvoorbeeld mogelijk om in elke fase van het strafrechtelijk traject te kiezen voor een behandeling in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

  • In de voorfase kan de officier van justitie een afweging maken of een strafrechtelijke vervolging of het aanvragen van een (zorg)machtiging op grond van de Wet bopz (dan wel de nieuwe wet verplichte geestelijke gezondheidszorg) de passende maatregel is.  
  • Ook in de fase van het vonnis van de rechter en na afloop van de verleende forensische zorg moet zijn voorzien in een goede aansluiting. 
  • Als de strafrechter de verdachte geen forensische zorg oplegt of besluit om de tbs niet te verlengen, kan hij  een zorgmachtiging afgeven. 
  • Verder krijgt de strafrechter de bevoegdheid om op voorstel van het openbaar ministerie een (zorg)machtiging af te geven aan een forensische patiënt met een psychische stoornis aan wie na afloop van de strafrechtelijke titel onvrijwillige zorg moet worden verleend.

 

wet

Niet gevonden wat u zocht? Ga naar het contactformulier of bel 0900-1121314, en we helpen u graag verder. We zijn maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur bereikbaar.

Document acties

* PDF documenten kunt u lezen met een Externe link die mogelijk in een nieuwe tab of scherm opentPDF reader

* Microsoft Word documenten kunt u openen met Externe link die mogelijk in een nieuwe tab of scherm opentMicrosoft Office

Laatste wijziging: 26-06-2017
Sections