Online locatieregister

Vanaf 26 november is het locatieregister Wet verplichte ggz en Wet zorg en dwang openbaar.

Het register is te raadplegen op locatieregister.dwangindezorg.nl.

Het volgende moet in dit register volgens de Wvggz en de Wzd vanaf 1 januari 2020 zijn opgenomen:

  • iedere locatie waarin verplichte / onvrijwillige zorg wordt verleend;
  • iedere locatie  van waaruit verplichte / onvrijwillige zorg wordt verleend.

Controle gegevens locaties met Bopz-aanmerking

De locaties met een Bopz-aanmerking zijn automatisch opgenomen in dit nieuwe register. Onlangs heeft het ministerie van VWS de besturen van zorgaanbieders met een locatie met een Bopz-aanmerking een brief gestuurd met daarin meer informatie en inlog-instructie voor het register.

Het is belangrijk dat zorgaanbieders de gegevens in het register zelf controleren en aanvullen.

Aanmelding nieuwe locaties

Nieuwe locaties moeten aangemeld worden door zorgaanbieders. Dat is bijvoorbeeld nodig als er ambulante gedwongen zorg in of vanuit een locatie wordt verleend die nog niet in het register staat. Gebruik voor de registratie van een nieuwe locatie bij voorkeur het vestigingsnummer van deze locatie uit het Handelsregister.

Aanmelding nieuwe zorgaanbieders

Zorgaanbieders die op dit moment geen locatie met een Bopz-aanmerking hebben, moeten eerst een account voor hun instelling aan laten maken. Stuur hiervoor een email met de naam van uw zorginstelling, het KvK- nummer en het emailadres dat u wilt gebruiken voor het beheer naar locatieregister@minvws.nl. Vervolgens moet u de locaties waarin of van waaruit gedwongen zorg wordt verleend toevoegen.

Meer informatie

Meer informatie voor zorgaanbieders over het toevoegen en wijzigen van locaties is beschikbaar op de informatiepagina van locatieregister.dwangindezorg.nl.

Meer informatie over locaties en accommodaties is te vinden in de door VWS ontwikkelde handreiking 'definitie van locatie en accommodatie binnen de Wvggz en Wzd'.