Eindverslag vaste commissies en memorie van antwoord

Eindverslag vaste commissies (28 november 2017)

U kunt hier het eindverslag lezen van de vaste commissies voor volksgezondheid, welzijn en sport en voor jusititie en veiligheid. Vastgesteld op 28 november 2017.

Memorie van antwoord (21 november 2017)

Minister Hugo de Jonge biedt mede namens de minister voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van VWS de nadere memorie van antwoord aan bij de voorstellen voor de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten. Met deze wetsvoorstellen zijn wijzigingen aangebracht in de Wet forensische zorg.